003_Shift

Shift (Niagara Falls), March 2008, 32" X 54"