SONY DSC

Reforestation (Boston + Alberta), January 2011, 30" x 45"